Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Kağıt Kalem Dükkanı olarak veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; üyelik işlemlerinin tamamlanması, www.kagitkalemdukkani.com internet sitesi üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Kağıt Kalem Dükkanı olarak, veri sorumlusu sıfatı ile telefon, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, 3 .maddede listelenen birlikte çalıştığımız özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Kağıt Kalem Dükkanı olarak, www.kagitkalemdukkani.com internet sitesi üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi iş ortaklarımızı aşağıdan takip edebilirsiniz:

 • iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
 • T-Soft E-Ticaret Sistemleri
 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
 2. a) Kağıt Kalem Dükkanı’nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 3. b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 4. c) Yurt içinde kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 5. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.